UČÍM ĽUDÍ MYSLIEŤ, KOMUNIKOVAŤ
A KONAŤ INAK AKO PREDTÝM

a vďaka tomu dosahovať VÝNIMOČNÉ VÝSLEDKY
v osobnom aj pracovnom živote

Jaroslava Vaculčiaková

TRÉNINGY A KOUČING

pre firmy a jednotlivcov

OTVORENÉ TRÉNINGY PRE JEDNOTLIVOV

Žijeme v dynamickej a hektickej dobe. Keď chceme udržať tempo a prežiť vo svete, ktorý sa neustále mení, musíme na sebe nepretržite pracovať.
OTVORENÉ TRÉNINGY

INDIVIDUÁLNY BIZNIS A LIFE KOUČING

Na to, aby sme lepšie zvládali pracovné povinnosti, stanovené ciele, boli lepšími lídrami, rodičmi, partnermi, priateľmi, musíme sa najskôr naučiť zvládať sami seba.
KOUČING

VZDELÁVANIE PRE FIRMY

HR manažéri v súčasnosti riešia, ako si získať a udržať kvalitných ľudí, ako ich motivovať, zvyšovať ich spokojnosť, výkonnosť a angažovanosť.
TRÉNINGY PRE FIRMY

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

Pracuje s jedinečnými technikami NLP, so zahraničnými trendami a know-how na zvyšovanie ľudského potenciálu a dosahovanie cieľov. Je absolventkou certifikovaného NLP kurzu the American Board of NLP.

Počas svojej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, osobnostiam, politikom, prednášala na odborných konferenciách, univerzitách a publikovala články v médiách.

MOJE POSLANIE A VÍZIA

Mojím poslaním je pomáhať ľuďom odomknúť ich potenciál a žiť šťastný, naplnený a úspešný život.

Mojou víziou je, aby bolo Slovensko krajším a lepším miestom pre život. Každý z nás, každá firma, jednotlivec aj komunita k tomu môžu prispieť svojou troškou.

ČLÁNKY NA BLOGU

Neriešené problémy, neusporiadané vzťahy, hádky majú negatívny vplyv na naše zdravie a môžu vyústiť až do závažných ochorení.…
Ako s klientom pracujete? Dôležité je dostať klienta do stavu maximálneho uvoľnenia. Pohodlne si sadne, počúva ma a postupne…
Môžete nám teda celkom jednoducho prezradiť, čo všetko sa môže pomocou hypnózy vyriešiť? S pomocou NLP a hypnózy sa…