KTO SOM / Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

Pracuje s jedinečnými technikami NLP, so zahraničnými trendami a know-how na zvyšovanie ľudského potenciálu a dosahovanie cieľov. Je absolventkou certifikovaného NLP kurzu the American Board of NLP.

Počas svojej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, osobnostiam, politikom, prednášala na odborných konferenciách, univerzitách a publikovala články v médiách.

Po pôsobení v prevažne firemnom prostredí sa rozhodla ponúknuť svoje skúsenosti a znalosti formou seminárov a koučingu aj jednotlivcom - všetkým vedomým ľuďom a lídrom, ktorí chcú žiť šťastný a naplnený život, byť inšpiráciou pre iných, sú ochotní na sebe pracovať a záleží im na tom, v akom svete žijú. Keď čítate tieto riadky, možno ste to práve VY.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI


V rokoch 1998 až 2000 pôsobila na Fonde národného majetku Slovenskej republiky v pozícii tajomníčky prezidenta prezídia, kde bola zodpovedná za komunikáciu so zahraničnými investormi, médiami a orgánmi štátnej správy.

Neskôr pracovala ako PR manager spoločnosti prevádzkujúcej internetový portál. Od roku 2001 pracovala ako PR konzultant v najväčšej slovenskej PR agentúre Seesame.

Po jedenástich rokoch sa v roku 2012 rozhodla odísť z pozície spolumajiteľky a riaditeľky pre klientský servis a založila spoločnosť ANTEA Consulting, v rámci ktorej sa špecializuje na tréningy, koučing a poradenstvo v oblasti komunikácie, osobného a profesionálneho rozvoja.

VZDELANIE


Vyštudovala marketing a reklamu na Ekonomickej univerzite, Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach. Ako čerstvá absolventka univerzity pokračovala v štúdiu marketingovej komunikácie v Kanade.

V roku 2010 ukončila doktorandské štúdium v odbore PR a marketingová komunikácia na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

PREČO NLP


NLP alebo Neuro Lingvistické Programovanie predstavuje súhrn techník, ktoré pomáhajú ľuďom odhaliť ich vnútorný potenciál a dosahovať v živote jedinečné výsledky, úspech a vnútornú i vonkajšiu rovnováhu.

Mnoho úspešných lídrov v súčasnosti aj v minulosti využívalo techniky NLP a to im pomáhalo dosahovať úspech a excelentné výsledky (napr. Steve Jobs, Tiger Woods, Serena Wiliams, Barack Obama a mnohí ďalší)

NLP je niektorými odborníkmi považované za to najlepšie, čo existuje v oblasti učenia a osobného rozvoja v súčasnosti.