UČÍM ĽUDÍ MYSLIEŤ, KOMUNIKOVAŤ
A KONAŤ INAK AKO PREDTÝM

a vďaka tomu dosahovať VÝNIMOČNÉ VÝSLEDKY
v osobnom aj pracovnom živote

Jaroslava Vaculčiaková

OTVORENÉ TRÉNINGY

pre jednotlivcov

OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA

Chcete zvýšiť svoju osobnú alebo firemnú výkonnosť?
VIAC INFO

7 ZÁSAD EFEKTÍVNEHO TIME MANAGEMENTU

Máte Vy pod kontrolou svoj čas alebo má čas pod kontrolou Vás?
VIAC INFO

EMOČNÝ MANAŽMENT A EQ

EQ > IQ. Buď Vy ovládate Vaše emócie alebo Vaše emócie ovládajú Vás!
VIAC INFO

TRÉNINGY A KOUČING

pre firmy a jednotlivcov

OTVORENÉ TRÉNINGY PRE JEDNOTLIVOV

Žijeme v dynamickej a hektickej dobe. Keď chceme udržať tempo a prežiť vo svete, ktorý sa neustále mení, musíme na sebe nepretržite pracovať.
OTVORENÉ TRÉNINGY

INDIVIDUÁLNY BIZNIS A LIFE KOUČING

Keď chceme zvládať pracovné a osobné ciele a byť lepšími lídrami, rodičmi a partnermi, musíme najskôr zvládať sami seba.
KOUČING

VZDELÁVANIE PRE FIRMY

HR manažéri v súčasnosti riešia, ako si získať a udržať kvalitných ľudí, ako ich motivovať, zvyšovať ich spokojnosť, výkonnosť a angažovanosť.
TRÉNINGY PRE FIRMY

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

Pracuje s jedinečnými technikami NLP, so zahraničnými trendami a know-how na zvyšovanie ľudského potenciálu a dosahovanie cieľov. Je absolventkou certifikovaného NLP kurzu the American Board of NLP.

Počas svojej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, osobnostiam, politikom, prednášala na odborných konferenciách, univerzitách a publikovala články v médiách.

MOJE POSLANIE A VÍZIA

Mojím poslaním je pomáhať ľuďom odomknúť ich potenciál a žiť šťastný, naplnený a úspešný život.

Mojou víziou je, aby bolo Slovensko krajším a lepším miestom pre život. Každý z nás, každá firma, jednotlivec aj komunita k tomu môžu prispieť svojou troškou.

ČLÁNKY NA BLOGU

Neriešené problémy, neusporiadané vzťahy, hádky majú negatívny vplyv na naše zdravie a môžu vyústiť až do závažných ochorení.…
Ako s klientom pracujete? Dôležité je dostať klienta do stavu maximálneho uvoľnenia. Pohodlne si sadne, počúva ma a postupne…
Môžete nám teda celkom jednoducho prezradiť, čo všetko sa môže pomocou hypnózy vyriešiť? S pomocou NLP a hypnózy sa…