Ochrana vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude na prvom mieste. Spracovávame len nevyhnutné osobné údaje po nevyhnutne potrebný čas. Zoznámte sa, prosím, s tým, aké vaše údaje spracovávame, prečo a ako ich chránime. Nižšie nájdete zásady, podľa ktorých sa o vaše kontakty staráme a nakladáme s nimi, a to nielen v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

1. Kto je správca?

ANTEA Consulting, s.r.o. IČO:  47141981, 821 08  Bratislava

Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.Naše webové stránky, ktorých sa tieto zásady týkajú sú: anteaconsulting.sk

2. Ako nás môžete kontaktovať?

Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky k ochrane svojich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť na info@anteaconsulting.cz

3. Aké osobné údaje spracovávame a prečo?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, organizácia webinárov, školenia

  • meno a priezvisko,
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • poštovú adresu
  • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)
  • prípadne ďalšie údaje v závislosti od poskytnutej služby

Osobné údaje adresné a fakturačné nevyhnutne potrebujeme na účel plnenia zmluvy.

E-mailovú adresu potrebujeme, aby sme vám mohli vytvoriť a zaslať prístupy do aplikácie a webového rozhrania. Ak sa registrujete na vysielanie niektorého z našich webinárov, vašu e-mailovú adresu nevyhnutne potrebujeme aj na zabezpečenie organizácie daného webinára.

Vedenie účtovníctva
Pokiaľ si objednáte našou aplikáciou alebo iný produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie personalizovaných oznámení (oprávnený záujem / súhlas)
Vaše osobné údaje (e-mail, meno, telefón), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Nechceme vám posielať letáky, ktoré vás nezaujímajú. Preto sledujeme, či máte o naše e-maily záujem a pomocou toho, na čo v e-mailoch klikáte, sa vám snažíme prispôsobiť obsah týchto e-mailov.

Pokiaľ ste naším zákazníkom vnímame náš oprávnený záujem posielať vám tieto newslettre na mieru maximálne po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ od nás získavate vzdelávanie zadarmo (e-book, webinár alebo jeho záznam) alebo sa registrujete na odber noviniek na blogu, budeme vám zasielať naše newslettery na základe vášho súhlasu, a to po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

V oboch prípadoch  sa môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom e-maile. Nebudeme sa na vás hnevať. Je to vaše právo.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 3 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Fotografie a video záznamy zo seminárov
Na niektorých našich živých akciách – školeniach, seminároch, robíme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu na pozeranie. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine pokiaľ by išlo o referenciu, a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred organizovaním živej akcie.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas spracovania osobných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

4. Odovzdávanie osobných údajov 3. stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Všetci ťaháme za jeden povraz a o vaše údaje sa staráme ako o svoje vlastné.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami v rámci našich aplikácií a nepotrebujeme k nim zapojiť tretie strany.

Na zabezpečenie čiastkových spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Všetci zapojení spracovatelia sú povinní vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám k tomu svojim vyhlásením alebo zmluvou.

Sú to predovšetkým dodávatelia z oblasti: serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva.
Ďalej využívame služby Google Analytics, v prípade vášho súhlasu Facebook pixel na zacielenie reklamy.

Je možné, že na uľahčenie a skvalitnenie spracovania sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

5. IP, cookies a iné online identifikátory

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a ak prichádzate vďaka niektorému z našich affiliate partnerov. Používame súbory cookies, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov.

Cookies používame na nasledujúce účely:

  • fungovanie webových stránok,
  • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,
  • prevádzka affiliate programu,
  • zacielenie reklamy, aby sme vás neotravovali príspevkami, ktoré vás nezaujímajú.

Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, zaslaním na kontaktné adresu info@anteaconsulting.cz . Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od obdržania. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu.

Ak vznesiete námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilia.

Cookies na zacielenie reklamy budú spracovávané na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Súhlas prostredníctvom nastavenia prehliadača 

Užívateľ určuje v nastavení svojho PC, resp. v nastavení prehliadača, či má prehliadač umožniť webovej stránke ukladať cookies do koncového zariadenia. Toto nastavenie je možné považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov. Prehliadač je nástrojom sprostredkovania súhlasu. Súhlas však nemôže zahojiť iné nedostatky, resp. nezákonnosti spracovania osobných údajov.

Súhlas spĺňa definičné znaky súhlasu podľa článku 4 bodu 11 GDPR: Je slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Súhlas je vykladaný vo vzťahu k účelu, prostriedku a spôsobu spracovania osobných údajov, nie k produktu či webovskej aplikácii.

Ako zablokovať ukladanie cookies?

Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Cookies sú ďalej spracovávané podľa účelu nasledujúcimi spracovateľmi:
Služby Google Analytics , prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so  Zásadami ochrany súkromia.

Služby Facebook Pixel,  prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so  Zásadami ochrany súkromia.

6. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

7. Zasielanie údajov mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

8. Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@anteaconsulting.sk .

Máte právo na informácie , ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Toto právo môžete využiť zadarmo, a to až pre 3 otázky ročne. Ďalšie otázky budú spoplatnené čiastkou 333 Sk za jeden dotaz.

Právo na obmedzenie spracovania  môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesol námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo vzniesť námietku
Ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje neoprávnene.

Právo na prenositeľnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému
všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník alebo ak ste od nás získali vzdelávanie zadarmo, na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile.
V iných prípadoch (napr. registráciu pre odber noviniek) vám ich posielame len na základe vášho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

9. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

1.1.2023

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.