Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.


Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

Pracuje s jedinečnými technikami NLP, so zahraničnými trendami a know-how na zvyšovanie ľudského potenciálu a dosahovanie cieľov. Je absolventkou certifikovaného NLP kurzu the American Board of NLP.

Počas svojej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, osobnostiam, politikom, prednášala na odborných konferenciách, univerzitách a publikovala články v médiách.

Po pôsobení v prevažne firemnom prostredí sa rozhodla ponúknuť svoje skúsenosti a znalosti formou seminárov a koučingu aj jednotlivcom - všetkým vedomým ľuďom a lídrom, ktorí chcú žiť šťastný a naplnený život, byť inšpiráciou pre iných, sú ochotní na sebe pracovať a záleží im na tom, v akom svete žijú. Keď čítate tieto riadky, možno ste to práve VY.

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

Pracuje s jedinečnými technikami NLP, so zahraničnými trendami a know-how na zvyšovanie ľudského potenciálu a dosahovanie cieľov. Je absolventkou certifikovaného NLP kurzu the American Board of NLP.

Počas svojej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, osobnostiam, politikom, prednášala na odborných konferenciách, univerzitách a publikovala články v médiách.

Po pôsobení v prevažne firemnom prostredí sa rozhodla ponúknuť svoje skúsenosti a znalosti formou seminárov a koučingu aj jednotlivcom - všetkým vedomým ľuďom a lídrom, ktorí chcú žiť šťastný a naplnený život, byť inšpiráciou pre iných, sú ochotní na sebe pracovať a záleží im na tom, v akom svete žijú. Keď čítate tieto riadky, možno ste to práve VY.

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

Pracuje s jedinečnými technikami NLP, so zahraničnými trendami a know-how na zvyšovanie ľudského potenciálu a dosahovanie cieľov. Je absolventkou certifikovaného NLP kurzu the American Board of NLP.

Počas svojej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, osobnostiam, politikom, prednášala na odborných konferenciách, univerzitách a publikovala články v médiách.

Po pôsobení v prevažne firemnom prostredí sa rozhodla ponúknuť svoje skúsenosti a znalosti formou seminárov a koučingu aj jednotlivcom - všetkým vedomým ľuďom a lídrom, ktorí chcú žiť šťastný a naplnený život, byť inšpiráciou pre iných, sú ochotní na sebe pracovať a záleží im na tom, v akom svete žijú. Keď čítate tieto riadky, možno ste to práve VY.

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

Pracuje s jedinečnými technikami NLP, so zahraničnými trendami a know-how na zvyšovanie ľudského potenciálu a dosahovanie cieľov. Je absolventkou certifikovaného NLP kurzu the American Board of NLP.

Počas svojej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, osobnostiam, politikom, prednášala na odborných konferenciách, univerzitách a publikovala články v médiách.

Po pôsobení v prevažne firemnom prostredí sa rozhodla ponúknuť svoje skúsenosti a znalosti formou seminárov a koučingu aj jednotlivcom - všetkým vedomým ľuďom a lídrom, ktorí chcú žiť šťastný a naplnený život, byť inšpiráciou pre iných, sú ochotní na sebe pracovať a záleží im na tom, v akom svete žijú. Keď čítate tieto riadky, možno ste to práve VY.

AKO VÁM MÔŽEM POMÔCŤ


UČÍM ĽUDÍ MYSLIEŤ, KOMUNIKOVAŤ A KONAŤ INAK AKO PREDTÝM

a vďaka tomu dosahovať VÝNIMOČNÉ VÝSLEDKY

v osobnom aj pracovnom živote.

TRÉNINGY A KOUČING pre firmy a jednotlivcov


TRÉNINGY A VZDELÁVANIE PRE JEDNOTLIVCOV

Žijeme v dynamickej a hektickej dobe. Keď chceme udržať tempo a prežiť vo svete, ktorý sa neustále mení, musíme na sebe nepretržite pracovať.
OTVORENÉ TRÉNINGY →

INDIVIDUÁLNY BIZNIS A LIFE KOUČING

Na to, aby sme lepšie zvládali pracovné povinnosti, stanovené ciele, boli lepšími lídrami, rodičmi, partnermi, priateľmi, musíme sa najskôr naučiť zvládať sami seba.
INDIVIDUÁLNY KOUČING →

TRÉNINGY A VZDELÁVANIE PRE FIRMY

HR manažéri v súčasnosti riešia, ako si získať a udržať kvalitných ľudí, ako ich motivovať, zvyšovať ich spokojnosť, výkonnosť a angažovanosť.
TRÉNINGY PRE FIRMY →

PREČO NLP


NLP alebo Neuro Lingvistické Programovanie predstavuje súhrn techník, ktoré pomáhajú ľuďom odhaliť ich vnútorný potenciál a dosahovať v živote jedinečné výsledky, úspech a vnútornú i vonkajšiu rovnováhu.

Mnoho úspešných lídrov v súčasnosti aj v minulosti využívalo techniky NLP a to im pomáhalo dosahovať úspech a excelentné výsledky (napr. Steve Jobs, Tiger Woods, Serena Wiliams, Barack Obama a mnohí ďalší)

NLP je niektorými odborníkmi považované za to najlepšie, čo existuje v oblasti učenia a osobného rozvoja v súčasnosti.

MOJE POSLANIE


Mojím poslaním je pomáhať ľuďom odomknúť ich potenciál a žiť šťastný, naplnený a úspešný život.

MOJA VÍZIA


Mojou víziou je, aby bolo Slovensko krajším a lepším miestom pre život. Každý z nás, každá firma, jednotlivec aj komunita k tomu môžu prispieť svojou troškou.

KONTAKT


Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.
E-mail: vaculciakova@anteaconsulting.sk
Tel.: 0903 240 801