Čo je NLP / Neuro Lingvistické Programovanie

PREČO NLP


NLP alebo Neuro Lingvistické Programovanie predstavuje súhrn techník, ktoré pomáhajú ľuďom odhaliť ich vnútorný potenciál a dosahovať v živote jedinečné výsledky, úspech a vnútornú i vonkajšiu rovnováhu.

Mnoho úspešných lídrov v súčasnosti aj v minulosti využívalo techniky NLP a to im pomáhalo dosahovať úspech a excelentné výsledky (napr. Steve Jobs, Tiger Woods, Serena Wiliams, Barack Obama a mnohí ďalší)

NLP je niektorými odborníkmi považované za to najlepšie, čo existuje v oblasti učenia a osobného rozvoja v súčasnosti.

NEURO


NEURO oblasť pracuje s ľudským myslením. Spôsob, akým človek premýšľa, sa následne premieta do reality. Kľúčom k úspechu je dosiahnuť pozitívne zmeny v myslení nielen na vedomej, ale na podvedomej úrovni a vďaka tomu dosahovať v živote a v biznise želané výsledky. A v tom je NLP výnimočné.

LINGVISTICKÉ


LINGVISTICKÉ poňatie NLP učí ľudí umeniu nielen komunikovať, ale aj porozumieť iným ľuďom. To, ako premýšľame, vyjadrujeme navonok komunikáciou. Kvalita našej komunikácie následne ovplyvňuje kvalitu nášho života, naše vzťahy, úspech, šťastie. NLP nám umožní objaviť skrytú silu komunikácie a pozitívne ju využívať v prospech seba a iných ľudí.

PROGRAMOVANIE


PROGRAMOVANIE z pohľadu NLP nás učí, ako sa „naprogramovať na úspech“. NLP umožňuje preprogramovať negatívne vzorce, traumy, fóbie a myšlienky z minulosti na pozitívne resp. neutrálne a odstrániť tak prekážky v našom živote, rozvoji a dosahovaní cieľov.

NLP učí, ako modelovať úspechy iných ľudí a vytvárať si vlastné stratégie úspešného života. Vďaka NLP si dokážeme pozitívne naprogramovať spôsob, akým premýšľame, hovoríme a konáme, a tým dosahovať v živote to, čo si želáme.

Výhodou NLP je to, že nehovorí iba to,
ČO BY SME MALI ROBIŤ...

ale poskytuje aj praktické rady, tipy a riešenia
AKO TO UROBIŤ.

AKO VÁM MÔŽEM POMÔCŤ


UČÍM ĽUDÍ MYSLIEŤ, KOMUNIKOVAŤ A KONAŤ INAK AKO PREDTÝM

a vďaka tomu dosahovať VÝNIMOČNÉ VÝSLEDKY

v osobnom aj pracovnom živote.

TRÉNINGY A KOUČING pre firmy a jednotlivcov


TRÉNINGY A VZDELÁVANIE PRE JEDNOTLIVCOV

Žijeme v dynamickej a hektickej dobe. Keď chceme udržať tempo a prežiť vo svete, ktorý sa neustále mení, musíme na sebe nepretržite pracovať.
OTVORENÉ TRÉNINGY →

INDIVIDUÁLNY BIZNIS A LIFE KOUČING

Na to, aby sme lepšie zvládali pracovné povinnosti, stanovené ciele, boli lepšími lídrami, rodičmi, partnermi, priateľmi, musíme sa najskôr naučiť zvládať sami seba.
INDIVIDUÁLNY KOUČING →

TRÉNINGY A VZDELÁVANIE PRE FIRMY

HR manažéri v súčasnosti riešia, ako si získať a udržať kvalitných ľudí, ako ich motivovať, zvyšovať ich spokojnosť, výkonnosť a angažovanosť.
TRÉNINGY PRE FIRMY →

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.


Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

Pracuje s jedinečnými technikami NLP, so zahraničnými trendami a know-how na zvyšovanie ľudského potenciálu a dosahovanie cieľov. Je absolventkou certifikovaného NLP kurzu the American Board of NLP.

Počas svojej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, osobnostiam, politikom, prednášala na odborných konferenciách, univerzitách a publikovala články v médiách.

Po pôsobení v prevažne firemnom prostredí sa rozhodla ponúknuť svoje skúsenosti a znalosti formou seminárov a koučingu aj jednotlivcom - všetkým vedomým ľuďom a lídrom, ktorí chcú žiť šťastný a naplnený život, byť inšpiráciou pre iných, sú ochotní na sebe pracovať a záleží im na tom, v akom svete žijú. Keď čítate tieto riadky, možno ste to práve VY.

MOJE POSLANIE


Mojím poslaním je pomáhať ľuďom odomknúť ich potenciál a žiť šťastný, naplnený a úspešný život.

MOJA VÍZIA


Mojou víziou je, aby bolo Slovensko krajším a lepším miestom pre život. Každý z nás, každá firma, jednotlivec aj komunita k tomu môžu prispieť svojou troškou.

KONTAKT


Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.
E-mail: vaculciakova@anteaconsulting.sk
Tel.: 0903 240 801