TRÉNINGY A KOUČING pre firmy a jednotlivcov

TRÉNINGY A VZDELÁVANIE PRE JEDNOTLIVCOV


Žijeme v dynamickej a hektickej dobe. Keď chceme udržať tempo a prežiť vo svete, ktorý sa neustále mení, musíme na sebe nepretržite pracovať. Ja som si uvedomila, že to najdôležitejšie k tomu, ako žiť šťastný, úspešný a harmonický život, som sa začala učiť až po získaní titulu PhD. v rámci svojho osobného a profesionálneho rozvoja.

V škole nás nikto neučil, ako žiť naplnený život, ako zvládať stresy, ako vychovávať deti, ako si porozumieť s partnerom, ako zvládať svoje emócie a vysporiadať sa s negatívnymi zážitkami z minulosti, ako rozpoznať svoje silné stránky a rozvíjať svoj potenciál... Skrátka ako byť šťastní...

Preto som založila Školu šťastného života, na ktorej sa s Vami o tieto informácie rada podelím.

INDIVIDUÁLNY BIZNIS A LIFE KOUČING


Na to, aby sme lepšie zvládali pracovné povinnosti, stanovené ciele, boli lepšími lídrami, rodičmi, partnermi, priateľmi, musíme sa najskôr naučiť zvládať sami seba. Prostredníctvom individuálneho koučingu sa naučíte ovládať vlastné emócie, cítiť svoju hodnotu a rozvíjať svoj vlastný potenciál.

NLP koučing Vám pomôže „preprogramovať“ negatívne myšlienky a zážitky z minulosti, traumy, fóbie, závislosti, konflikty a pocity, ktoré Vás brzdia v rozvoji, realizácii a v užívaní si šťastného a plnohodnotného života. Vďaka koučingu sa budete cítiť lepšie ako kedykoľvek predtým a Váš život sa môže od základov zmeniť k lepšiemu.

TRÉNINGY A VZDELÁVANIE PRE FIRMY


HR manažéri v súčasnosti riešia, ako si získať a udržať kvalitných ľudí, ako ich motivovať, zvyšovať ich spokojnosť, výkonnosť a angažovanosť. Od spokojných a motivovaných zamestnancov sa totiž odvíja aj spokojnosť zákazníkov a tým aj celková úspešnosť firmy.

Naučiť zamestnancov a obchodníkov skutočné umenie komunikácie, naučiť ich ako zvládať a eliminovať konflikty a stresové situácie, ako porozumieť svojim klientom a kolegom, ako rozvinúť svoj vlastný potenciál, byť efektívnejší, výkonnejší a cítiť sa pritom spokojnejší, to je dnes výzvou každej firmy.

Návod nájdete v našich tréningoch pre firmy, jednotlivcov, koučingu a PR poradenstve.

PREČO NLP


NLP alebo Neuro Lingvistické Programovanie predstavuje súhrn techník, ktoré pomáhajú ľuďom odhaliť ich vnútorný potenciál a dosahovať v živote jedinečné výsledky, úspech a vnútornú i vonkajšiu rovnováhu.

Mnoho úspešných lídrov v súčasnosti aj v minulosti využívalo techniky NLP a to im pomáhalo dosahovať úspech a excelentné výsledky (napr. Steve Jobs, Tiger Woods, Serena Wiliams, Barack Obama a mnohí ďalší)

NLP je niektorými odborníkmi považované za to najlepšie, čo existuje v oblasti učenia a osobného rozvoja v súčasnosti.

Výhodou NLP je to, že nehovorí iba to,
ČO BY SME MALI ROBIŤ...

ale poskytuje aj praktické rady, tipy a riešenia
AKO TO UROBIŤ.

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.


Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

Pracuje s jedinečnými technikami NLP, so zahraničnými trendami a know-how na zvyšovanie ľudského potenciálu a dosahovanie cieľov. Je absolventkou certifikovaného NLP kurzu the American Board of NLP.

Počas svojej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, osobnostiam, politikom, prednášala na odborných konferenciách, univerzitách a publikovala články v médiách.

Po pôsobení v prevažne firemnom prostredí sa rozhodla ponúknuť svoje skúsenosti a znalosti formou seminárov a koučingu aj jednotlivcom - všetkým vedomým ľuďom a lídrom, ktorí chcú žiť šťastný a naplnený život, byť inšpiráciou pre iných, sú ochotní na sebe pracovať a záleží im na tom, v akom svete žijú. Keď čítate tieto riadky, možno ste to práve VY.

MOJE POSLANIE


Mojím poslaním je pomáhať ľuďom odomknúť ich potenciál a žiť šťastný, naplnený a úspešný život.

MOJA VÍZIA


Mojou víziou je, aby bolo Slovensko krajším a lepším miestom pre život. Každý z nás, každá firma, jednotlivec aj komunita k tomu môžu prispieť svojou troškou.

KONTAKT


Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.
E-mail: vaculciakova@anteaconsulting.sk
Tel.: 0903 240 801